UPM Biofuels

Idag är vägtransporterna helt beroende av fossila bränslen och det är inte hållbart i längden. De icke-förnybara resurserna tar slut, klimatförändringen accelererar och jordens ekologiska bärkraft är begränsad. Det krävs alternativ för hur vi kan utnyttja befintliga resurser på ett bättre sätt.

 

Förnybara energilösningar är vägen till en hållbar framtid

Vår lösning använder restprodukter från skogsindustrin för tillverkning av biobränslen som en del av arbetet mot ett hållbart arbetssätt. Vi är redan på god väg mot att förverkliga utsläppsfria transporter med förnybara UPM BioVerno -diesel och UPM BioVerno -nafta, som produceras vid världens första kommersiella, storskaliga träbaserade bioraffinaderi. Detta är vägen framåt för UPM Biofuels.

 

UPM är en föregångare inom omvandlingen av skogsindustrin - vårt mål är att använda trä så effektivt som möjligt och att maximera livscykeln hos våra träbaserade råvaror.

 

Historien om UPM BioVerno -diesel – från innovation till slutprodukt

Hållbara produkter

UPM BioVerno -diesel och -nafta är hållbara alternativ till fossila bränslen. UPM BioVerno -diesel fungerar i alla dieselmotorer och UPM BioVerno -nafta är en utmärkt biokomponent i bensin. Naftan kan även användas som råvara vid tillverkningen av bioplaster och andra produkter.

Råvaran som används vid UPM Lappeenranta bioraffinaderi är råtallolja, en träbaserad restprodukt från massatillverkningen. Bioraffinaderiet producerar avancerade biobränslen med hjälp vätebehandling.

Biprodukter från UPM Lappeenranta bioraffinaderi, som terpentin och beckolja, är ideala certifierade substitut till fossilbaserade råvaror till exempel för biokemikalier.

 

UPM BioVerno -diesel

Förnybar drop in-diesel för bilar och båtar

 

UPM BioVerno -nafta

Förnybar bensinkomponent och råmaterial för bioplaster

 

Terpentin

Biobaserad aromkemikalie för dofter

 

Beckolja

Förnybart bränsle och tillämpningar inom kemisk industri

 

Produktinformation om UPM BioVerno -diesel

 • Ett rent förnybart kolväte med fysiska och kemiska egenskaper
 • En paraffinisk, svavelfri diesel med högt cetantal och mycket lågt aromatiskt innehåll
 • Energiinnehåll som motsvarar fossil diesel
 • Kan blandas med fossil diesel eller användas fristående, till skillnad från traditionell biodiesel
 • Mindre närutsläpp (t.ex. partiklar) än konventionellt dieselbränsle

 • Upp till 80 procent lägre koldioxidutsläpp (CO2) än fossila bränslen

 

Produktinformation om UPM BioVerno -nafta

 • Ett rent förnybart kolväte
 • En färglös, svavelfri, paraffinisk biokomponent i fossil bensin
 • Möjliggör högre bioinnehåll i bensin än vid användning av enbart etanol

 • Kan även användas som råvara vid tillverkning av bioplaster och i andra kemiska industritillämpningar

 • Upp till 80 procent lägre koldioxidutsläpp (CO2) än fossila bränslen

 

 

Kort om UPM Lappeenranta bioraffinaderi

UPM Lappeenranta bioraffinaderi är det första kommersiella bioraffinaderiet i världen som producerar förnybar träbaserad diesel och nafta.

Vårt bioraffinaderi ligger bredvid UPM Kaukas massa- och pappersbruk och hjälper oss att möta den växande efterfrågan på biobränslen inom EU. Den globala efterfrågan på biobränslen förväntas öka kraftigt fram till 2030.

UPM BioVerno produceras av träbaserad tallolja genom en vätebehandlingsprocess. Den innovativa produktionsprocessen har utvecklats vid UPM:s eget forskningscenter i Lappeenranta.

 
UPM:s anläggning i Lappeenranta i Finland är

VÄRLDENS FÖRSTA BIORAFFINADERI

som tillverkar helt träbaserad förnyelsebar diesel och nafta.
 
UPM Biofuels har

100 ANSTÄLLDA

och sysselsätter indirekt 150 personer.
 
Vi tillverkar 100 000 ton, eller

120 MILJONER LITER

biobränsle per år.
 

Nyheter

Press Release apr 24 2018

UPM Biofuels får världens första RBS-certifiering för låg ILUC-risk (indirect land use change) för sina råvaror

(UPM, Helsinki, 24. April 2018 at 13:00 EET) – UPM Biofuels ständiga arbete för en mer hållbar leverantörskedja och hållbar verksamhet har uppmärksammats genom världens första RSB-certifiering (Roundtable of Sustainable Biomaterials) för låg...

Press Release mar 14 2018

UPM Biofuels ger sig in pa bioplastmarknaden med nya partners

(UPM, Helsinki, 14 March 2018 at 13:00 EET) – UPM strävar efter att skapa värde genom hållbara bioinnovationer. Utöver förnybar diesel producerar UPM Lappeenranta bioraffinaderi förnybar nafta – ett utmärkt råmaterial för tillverkning av bioplaste...

Press Release feb 05 2018

UPM undersöker möjligheterna att utveckla biobränsleverksamheten genom att starta en miljökonsekvensbedömning i Kotka i Finland

(UPM, Helsinki, 5 februari 2018 kl. 14.00 EET) – UPM undersöker utvecklingsmöjligheterna för biobränslen genom att starta en miljökonsekvensbedömning (MKB) för ett eventuellt bioraffinaderi i Mussalo, Kotka i sydöstra Finland. Studien angående ett...

Press Release jan 22 2018

UPM Biofuels och miljöorganisationen ZERO samarbetar för att göra transportindustrin och den petrokemiska industrin mer hållbara

(UPM, Helsinki, 22 januari 2018 kl. 11.00 EET) – UPM Biofuels och miljöorganisationen ZERO har inlett ett samarbete för att göra transportindustrin och den petrokemiska industrin mer hållbara. Målet är att skapa en hållbar långsiktig driftmiljö dä...

 
 

UPM BioVerno är det ansvarsfulla valet

UPM BioVerno kan bidra till att utsläppen av växthusgaser och lokala luftföroreningar minskas betydligt jämfört med konventionell fossil diesel. Våra biobränslen är tillverkade av en restprodukt från skogsindustrin. På så sätt kommer träråvaran till optimal användning och det finns inget behov av att avverka ytterligare skogsområden för bränsleproduktion. UPM BioVerno tillverkas också utan att resurser måste tas från livsmedelsproduktionen.

 

Alla UPM BioVerno-produkter är certifierade

UPM Biofuels har fått internationellt erkännande

UPM Biofuels har emottagit flertalet pris för hållbarhet, innovation och pionjäranda. Det nyaste bland dessa är priset för ”Bioenergy Industry Leadership” i Platts internationella energitävling 2017. Tävlingens pris karakteriseras ofta som energibranschens Oscars.

”Det är en stor ära för oss att bli vald till bioenergibranschens ledare. S&P Global Platts tävling är högt värderad i hela branschen. Vinsten ger ett erkännande åt hela UPM Biofuels teamet, som har gjort stora framsteg inom produktionen av hållbara biobränslen”, säger Sari Mannonen, VP för UPM Biofuels.

 

En modell för hållbar utveckling

 

FN:s Global Compact-initiativ – världens största företagsinitiativ inom hållbarhetsområdet – satte banbrytande globala miljömål under 2015. UPM:s biobränslen valdes som en förebild för klimatförändringsmålet, som syftar till att ytterst brådskande motverka klimatförändringarna och dess effekter.

Läs mera om cirkulär ekonomi på engelska »

Sustainable logos
 

Latest tweets from @UPM_Biofuels

{{tweet.date}}
BY {{tweet.author}}